Transport

– Uslužni prevoz poljoprivrednih mašina na sajam i sa sajma na bescarinsku zonu.

– Uslužni prevoz na sve lokacije u Srbiji na dan kupovine (mašine i dr.)