Obrada metala

– Mašinska obrada svih vrsta delova

– Uslužno kovanje, sečenje i savijanje

– Uslužno sečenje svih vrsta cevi i punih profila sa struganjem i glodanjem

– Sečenje i savijanje lima trovaljkom do 20 mm debljine

– Uslužno sečenje svih vrsta delova debljina od 1 do 300 mm

– Spiralno savijanje cevi i flahova

– Farbanje i pečenje svih vrsta materijala u komoti 4 x 7 m