Podrivači

Podrivači mogu biti nošeni i vučni, sa rotorima, tanjiračom i ugaonim tanjirima.

Radne dubine: od 30 do 90 cm.
Radni zahvat: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6 i 7 m.
Potrebna snaga traktora: od 70 KS do 450 KS.

– Organi za podrivanje mogu biti fiksni i elastični.
– Motike i radna tela mogu biti opremljeni raznim tipovima promenljivih organa.
– Podešavanje može biti mehaničko ili hidraulično.
– Ležajevi na rotorima mogu biti aksialni i klasični.
– Posebna oprema: elektroinstalacije i rotaciono svetlo.
– Podrivači mogu biti nošeni ili vučni u zavisnosti od širine zahvata i želje kupca.
– Proizvodimo podrivače sa 1-10 radnih tela sa tanjiračama ili valjcima

Mašine farbamo u boji po želji 

ral01